tarieven-kinderopvang


linksstart.nl


Maak startpagina | Eigen Startpagina
Advertentie
Zelf pagina maken?
Paginanaam:

.linksstart.nl

Startpagina overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Startpaginas maak je hier
Kinderopvang
kinderdagopvang Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze bijvoorbeeld niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn.

Met kinderopvang worden in het spraakgebruik met name de formele vormen van opvang aangeduid, opvang waarvoor betaald moet worden. De informele vormen (gratis opvang door opa, oma of buurvrouw) vallen er meestal buiten. Voorbeelden van kinderopvang zijn een gastouder, een kinderdagverblijf (of crčche) of na- en buitenschoolse opvang.

In de Wet kinderopvang worden formele definities voor de verschillende vormen gegeven. Daarnaast bestaat er een gemeentelijke erkenning, die kan leiden tot belastingaftrek voor de ouders. In Nederland is er een beperkt aanbod van kinderopvang, niet qua vormen, maar qua plaatsen. Er is over het algemeen een tekort aan plaatsen in de kinderopvang. De wetswijzigingen in 2005 hebben er wel voor gezorgd dat de vraag afnam en dat op een enkele plaats een overschot ontstaan is. In 2007 is er weer sprake van forse wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang.

 
Alifa
Alifa Alifa staat voor actief burgerschap. Dat betekent dat we de inwoners van Enschede stimuleren om mee te doen, hun talenten te ontwikkelen en actief betrokken te zijn bij de samenleving. Met de inwoners van de stad werkt Alifa aan maatschappelijke ondersteuning en persoonlijke ontwikkeling. Alifa is daar waar de mensen zijn, op straat en in de wijk, zichtbaar, toegankelijk en dienstbaar voor inwoners, met oprechte belangstelling voor en ondersteuning aan verschillende levensfasen en diverse leefstijlen. De vaak tijdelijke ondersteuning stelt de inwoner in staat de eigen woon- en leefomgeving te beďnvloeden en eigen kracht te ontwikkelen. Alifa bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van ruim 300 medewerkers en 950 vrijwilligers.

 
 
©2009-2013 Copyright linksstart.nl
Disclaimer


Door Ron Zuidema i.s.m tarieven-kinderopvang.linksstart.nl
Er staan 41 links op deze pagina.

Opmerkingen of Suggesties? Klik hier